Hevosenomistajakerhon kirjoittamattomista säännöistä


Oletko koskaan miettinyt, miksi toiset saavat ratsastaa ilmaiseksi, mutta toiset eivät? Nyt raotetaan hiukan Suuren Salakerhon sääntöjä. Samalla tehdään hurja paljastus: oikeasti se on maksullista kaikille. Valitettavasti ne, jotka ovat jääneet kerhon ulkopuolelle, eivät aina ole tajunneet, että asiasta selviä rahalla. Tarvitsee siis vain kaivaa kuvetta, ja jäsenyys on siinä!


Hevosenomistajakerhon tarkoitus
Tukea jäsentensä pyrkimyksiä hoitaa omistamaansa hevosta parhaalla mahdollisella tavalla  ja uskotella, että on järkevää maksaa itsensä mahdollisimman kipeäksi siitä ilosta, että saa tehdä oman hevosensa kanssa mitä haluaa.
Hevosenomistajakerhon jäsenille ei ole annettu ohjeita siitä, miten he tätä tarkoitusta parhaiten edistävät. Useimmiten homma hoituu kuin itsekseen. 


Jäsenmaksu
Jäsenyys maksetaan kerralla hevoskauppojen yhteydessä ja sitä ylläpidetään kuukausittaisella summalla, joka yleensä kuitenkin on vähemmän kuin hevosenomistajan nettotulot kuukaudessa. Joskus se ei ole. Muut kerholaiset auttavat henkisesti tämän kestämisessä.

Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen on henkilö joka omistaa tai on joskus omistanut hevosen tai useampia hevosia. Hän maksaa kaikesta hevoseen liittyvästä aktiviteetista (sekä sen puutteesta), ei pelkästä ratsastamisesta.
  

Ulkojäsen
Ulkojäsen on henkilö, joka maksaa kertaluonteista tai satunnaista jäsenmaksua jollekin hevosenomistajalle ja toimii hevosen kanssa silloin kuin olisi hevosenomistaja. Hän ei kuitenkaan omista hevosta tai useampia hevosia ja hän maksaa vain siitä, että hän ratsastaa. Osuuksia ravihevosista ei lasketa.

Kunniajäsen
Kunniajäsen on henkilö, joka ei omista hevosta, mutta joka on omalla omalla työllään ja taidoillaan erityisen suuresti ansioitunut hevosenomistajien silmissä siten, että hänet voidaan katsoa oikeutetuksi kunniajäsenyyteen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Hän osallistuu kaikkeen lähinnä kutsuttuna. Kunniajäseniä on todella vähän. Useimmat heistä ovat ns. kummijäseniä (ks. alla)

Vapaajäsen
Kerhossa ei ole vapaajäseniä. Kaikkien on maksettava jäsenmaksua, lukuunottamatta satunnaisia kävijöitä. Joissain tapauksissa saattaa olla niin, että jäsenellä on sponsoreita, jotka maksavat jäsenmaksun jäsenen puolesta. Jos jäsenmaksu koituu kynnyskysymykseksi hevosenomistajakerhoon haluavalle, kannattaa kääntyä viipymättä Ratsastuskoulukerhon puoleen. Tosin sielläkin kerätään jäsenmaksua, joka on verrattavissa Hevosenomistajakerhon ulkojäsenyyteen. 
Kummijäseniä ei saa erehtyä luulemaan vapaajäseniksi. Kummijäsenet ovat henkilöitä, jotka syytävät rehuja, palveluita ja varusteita hevoseen, jota eivät omista, jonka ylläpitokuluja eivät maksa, mutta jolla ratsastavat. Useimmat kunniajäsenet ovat jollain tapaa kummijäseniä ja jäsenyyden kesto on riippuvainen varsinaisesta jäsenestä.

Ammattilaisjäsen 
Ammattilaisjäsen kutsutaan paikalle korjaamaan tilanteita tai ylläpitämään vaadittua tasoa. Hänelle maksetaan osallistumisesta. Hän kuitenkin on mitä todennäköisemmin myös varsinainen jäsen.

Jäseneksi ottaminen ja jäsenyyden päättäminen
Ulkojäsenten, kunniajäsenten ja ammattilaisjäsenten valitsemisesta päättävät aina varsinaiset jäsenet niillä kriteereillä, joita heillä kulloinkin on käytössään. He myös erottavat ulko-, kunnia- ja ammattilaisjäsenet, joskus täysin mielivaltaisesti ja asianosaisia kuulematta, vaikka se ei periaatteessa ole hyväksyttyä.

Jäsenedut
Varsinaiset jäsenet eivät yleensä maksa ylimääräistä jäsenmaksua vieraiden hevosten satulaan nousemisesta. Ulkojäsenet ovat aina suhteessa sen hevosen omistajaan, jonka satulaan ovat nousemassa ja maksavat kertaluonteisen maksun.

Kommentit

Suositut tekstit