Pari sanaa gramaaneista

Wikipedian mukaan gramaanit ovat ovat voimakkaat apuohjat, joiden tehtävä on ohjata hevosen päätä alas ja taaksepäin, ja niiden jatkuva ja taitamaton käyttö voi saada hevosen kipeytymään tai pakenemaan kuolaintuntumaa.

Eräs gramaaneilla juoksuttamista käsittelevä blogipostaus korostaa monen muuan asian ohella sitä, että hevosen on hyväksyttävä tuntuma ja opittava myötäämään. Ratsastajankin on siis osattava myödätä kädestään, jotta hän ei olisi taitamaton gramaanien käyttäjä. Hevosen on saatava palkintonsa.

Joskus gramaaneja näkee käytettävän vain ohjaamaan hevosen päätä alas ja taaksepäin. Useimmilla hevosilla tämä onnistuisi ilman gramaaneitakin, jos ratsastaja opettelisi myötäämään kädestään sen sijaan, että ottaa käyttöönsä vielä toisenkin kovan ohjan, josta pitää tiukasti kiinni.

Hippoksessa 7/12 on juttu gramaanien käytöstä estevalmennuksessa. Siinä sanotaan mm. seuraavaa: "Graman- ohjat ovat apuväline vain erittäin taitaville ratsastajille...  ... Gramaaneita käyttävän ratsastajan täytyy osata pitää hevonen pohkeen edessä ja rentouttaa kätensä aina oikealla hetkellä. Gramanit myös helpottavat hevosen hallintaa vaikeissa tilanteissa. Tästä syystä monet huippuratsastajat käyttävät gramaneita palkintoseremonioissa."

Kyra Kyrklundin teos "Kyra ja ratsastuksen taito" ei mainitse apuohjista mitään.

Ratsumestari Yngve Bützow´n kirjoittamassa, vuodelta 1943 peräisin olevassa teoksessa "Ratsuhevosen ja ratsastajan koulutus" käsitellään apuohjista vain martingaalia, josta sanotaan seuraavaa: "Apuohjauksen tarkoitus on estää hevosta väkivaltaisesti saamasta päätään sellaiseen asentoon, että sen hallinta vaikeutuu tahi käy mahdottomaksi. Apuohjan avulla ei siis pyritä väkivalloin aikaansaamaan määrättyä kaulan ja pään asentoa, vaan se on ratsastajan apuna estämässä hevosta pääsemästä aivan virheelliseen muotoon. Apuohjasta voidaan tarpeen vaatiessa käyttää este-, maasto- ja metsästysratsastuksessa sekä laukkaharjoituksessa."

On varmasti paljon syitä taitamattomien käyttää gramaaneja. Olen kuitenkin samaa mieltä kaikkien niiden viisaiden kanssa, jotka sanovat, että peräänantoa ei gramaaneilla haeta. Väkivaltaa käyttämällä on turha anella hevoselta kiitosta.

"Mihin taito loppuu, siitä väkivalta alkaa."

*************
Esimerkkejä apuohjista
http://www.hooks.fi/assets/contentpages/infoHjalptyglar.aspx?masterpage=articleXtras.master&height=550&width=600

Edit 20.1.2013
Lue myös seuraava asiaa käsittelevä blogiteksti. Tapa toimia ei välttämättä ole aina oikea tapa toimia, vaikka se olisikin ammattilaisten toimintaa
http://hevosteluasaksassa.blogspot.fi/2011/08/nain-ammattilaisetkin-tekevat.html

Edit 11.3.2014
Apuohjista lisää
http://www.sustainabledressage.net/tack/gadgets.php#drawreins

Kommentit

Suositut tekstit